Modele zdrowia

Modèle Ten odrzuca jednocześnie alternatywne źródła wiedzy na temat Chorób, uznając lekarzy za jedynych posiadaczy wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Modèle dix często bywa krytykowany, głownie za ignorowanie psychiki pacjenta i jej wpływu na Wiele Chorób. Poważnym zarzutem wobec biomedycznego modelu Zdrowia jest również jego zamiłowanie do łączyć z czysto Naukowych Metod leczenia, przy odrzuceniu innych forme terapii. Biomedyczny modèle Zdrowia pomija również Takie czynniki, Jak Społeczne wpływy Czy też emocje, które? wiadomo jak? mogą mieć poważny Wpływ na ludzkie zdrowie. Podobne znaczenie ma modèle socjoekologiczny, qui Powstał w Nurcie Promocji Zdrowia i jest upowszechniany głównie przez socjologów. Obejmuje sur jeszcze więcej elementów je jest jeszcze bardziej złożony. Modèle Ten zbudowano na metaforze «Mandali», figury symbolzującej wszechświat. W tym modelu Można Więc zdrowie definiować jako proces, un także jako właściwość człowieka, bĩącego Centrum Tego modelu. Słońska wybrała te toxą możliwości, zdolność określiła zdrowie jako zoz człowieka do osiągania entierement Własnych możliwości (fizycznych, psychicznych i Społecznych) je Reagowania na otoczenia Wyzwania. Modèle Społeczno-ekologiczny, nawiązujący do Dynamiki powiązań systemowych, Umożliwia także zbudowanie funkcjonalnej i procesualnej definicji Zdrowia. Modèle biomedyczny przewiduje, że samobójstwo jest powodowane czynnikami biologicznymi-Żeby się zabic Musisz być Chory psychicznie.

Około 10% chorych na schizofrenię odbiera sobie Życie. Modèle biomedyczny tłumaczy Ten Fakt w kategoriach braku równowagi neuroprzekaźników. À Prawda: tego rodzaju zakłócenia równowagi biochemicznej sprawiają, że Niektórzy schizofrenicy mogą mieć skłonności samobójcze, nie sposób Jednak na tej podstawie przewidzieć, którzy chorzy podejmą próbę samobójczą. eduteka Studia Humanistyczne Psychologia PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE i ZDROWIE PSYCHICZNE-modèle biomedyczny i holistyczno-funkcjonalny Zdrowia zgodnie z najbardziej konserwatywną forma modelu biomedycznego, postrzega się ludzi jako osobników o tożsamości biologicznej, uważa się Więc, że choroby bezrobocia zmiany biologiczne, je nie bierze się Pod uwagę działania czynników psychicznych. Przedstawiciele Tego poglądu uważają, że Umysł i ciało działają Niezależnie je że czynniki psychiczne nie przyczyniają się do choroby; zgadzają się Jednakże, że choroba Może mieć skutki psychiczne. Ustalenie wartości (clarification des valeurs) jest procesem określania Tego, co dla NAS w symfoniach ważne i co nadaje MU sens. wartości nie należy mylić z celami. Zgodnie z definicją wartość nie jest czymś, co Można osiągnąć, lecz racjay kierunkiem, w którym pragnie się podążać. Wartością jest qualité interakcji z otoczeniem, une nie konkretny rezultat. Na exemple wartość «bycie dobrym rodzicem» Nigdy nie może być ostatecznie osiągnięta w takim Sensi e Jak Osiąga Internet się konkretne cele (NP. Zdobycie dyplomu, kupno czegoś, wykonanie następujące pracy itp.).

Wartość jest Jak podążanie w kierunku wschodnim lub zachodnim: Niezależnie OD Tego Jak daleko się zaszło, Zawsze będzie jakiś «Wschód» Lub «Zachód». . Potencjał Zdrowia to te Cechy Systemów, które sprzyjają utrzymywaniu dynamicznej równowagi między Nimi i zapobiegają działaniu Sił i zmian istotnie naruszających dix dynamiczny proces.